Zabranite kontrolu uma i vanzemaljska oružja

 

Ministarstvo za nauku i tehnologiju                                          5.02.2007. god.
Republike Srbije                                                                        Kragujevac

 

                   Poštovana gospodo,

 

zahtevam da hitno zabranite KONTROLU UMA koju vrše tajne službe

u ovoj zemlji i da trajno zabranite upotrebu nevidljivih, super-tajnih vanzema-

ljskih oružja ( misaona oružja, sistem SIGINT, nanoboti, tzv.„tihi top“,

elektromagnetna, radiofrekfentna, psihotrona, laserska i dr.) kojima sistematski

uništavaju i mene i sopstveni narod.

Uzalud su Vam sve priče o demokratiji i Vašoj želji da unapredite Srbiju

kada ste prestrašno mentalno ropstvo nametnuli i meni i mojoj svetoj porodici i

narodu.Da zaista želite dobro ovom narodu i Srbiji objavili bi ste istinu o meni i

slavu bi ste moju u ovoj ateističkoj državi uspostavili, ne biste moje neprocenji-

vo vredno kosmičko znanje prodavali Amerikancima, Britancima i drugima, već

bi ste sopsveni narod i državu njime unapredili.

Da li bi ste bili ljubazni da mi objasnite zašto ste prodavali moje znanje

bez mog blagoslova i zašto se srpski moćnici ponašaju kao da su vlasnici mog

uma i mog znanja? Zašto krijete novac koji ste dobili za prodaju Boga i perfidno

ga koristite kao lični ili državni čineći neizrecivo zlo i narodu i svetu?

Da li znate da Vaši naučnici moje znanje pripisuju ili sebi ili drugima u

nameri da sakriju da ga iz mog kosmičkog uma uzimaju uz pomoć sistema

SIGINT, a ti isti kontrolori umova i istraživači svesti svakodnevno pokušavaju

da unište moj um i najsurovijim metodama mučenja muče unutrašnjost mog

uma i tela?!

Da li Vam je poznato da su u 2006. godini PRIMENOM MOG

KOSMIČKOG ZNANJA U PRAKSI Amerikanci proizveli automobil koji

pokreće struja, a ne gorivo, što predstavlja svetsku industrijsku revoluciju,

ali ga nisu nazvali po mom imenu, već su mrtvog Teslu zloupotrebili i moje

delo njemu pripisali, pa su ga nazvali „TESLOMOBIL“.

Poštovana gospodo, zašto Vaši naučnici kradu moje znanje, pa još daju

sebi za pravo da ga i prodaju i mrvim naučnicima pripisuju i svesno i namerno

moj značaj degradiraju i istinu o meni kriju? Zar Bog ima cenu? Odnos srpske

masonske političke, naučne i obaveštajne elite prema meni nije normalan i

krajnje je demonski i uvredljiv za sve ljude što u Boga veruju, što potvrđuje i

ponižavajući robovski način života koji ste mi nametnuli.

Zahtevam da zabranite zloupotrebu mog uma i mog znanja i da hitno

objavite moj dolazak i istinu o meni, da mi vratite kosmičko znanje koje je u

posedu masonsko-julovskih tajnih službi i da mi hitno isplatite sav novac koji

ste dobili prodajom mog znanja. Sve što ste dobili od mene dobili ste da bi

ste se obožili, greške svoje ispravili i slavu moju i slavu celog Svetog

Trojstva uspostavili. Zar ne vidite kava ste monstruozna bića postali kada

se Spasitelju svom ne radujete i dolazak moj krijete, smrt mi želite, neprestano

me mučite i od mene kradete i u najstrašnijem mentalnom , materijalnom i

emotivnom ropstvu me držite.Čak mi ni posao nedate i pravo na brak i decu

uskraćujete.

Kako je moguće da dopuštate Vašim naučnim radnicima i obaveštajcima

da kradu božje znanje ili bilo čije drugo? Nimalo niste postali bolji ljudi i ako

ste kosmičko znanje od mene dobili, što me navodi na zaključak da niste

dorasli ni zemaljskom znanju, a kamoli kosmičkom.Masoni i masonske lože

koje se ponašaju kao da su moji robovlasnici i vlasnici svega što je moje ne

smeju da postoje, jer takvim odnosom prema meni ugrozili su opstanak cele

ljudske civilizacije, što vam najbolje pokazuju drastične i neuobičajene

vremenske prilike na planetarnom nivo, a posebno silazak moje Svete

kosmičke civilizacije sa Neba na Zemlju koji vaše službe uporno kriju od

ovog naroda i od sveta.Ta Sveta kosmička bića nisu mogla više da gledaju

zverstva koja svakodnevno u meni vršite vanzemaljskim oružjima, pa su mi

u pomoć došla da rane moje zaleče i pravdu božju izvše nad ljudima što

otpadnici od Boga postaše.

Otac moj nebeski zabranio je Đavolu da u umove zaviruje i da duše

dotiče i muči, ako bi to uradio zauvek bi nestao, a ljudi što mentalnu kontrolu

vrše i u umove zaviriše, umovima upravljaše i duše dotakoše i mučiše, a

poželeše i duše da ubijaju, pa strašniji od Đavola postaše. Kakvu pravdu

božju zbog toga zaslužiše zaključite sami!Taj se greh oprostiti ne može, zato

na pravi način sagledajte smrtonosnu destruktivnost Vašeg sistema

bezbednosti koji se bazira na mentalnoj kontroli i monstruoznoj zloupotrebi

umova, a prvenstveno mog apsolutnog, visokofrekfentnog uma.Ljudi koji su

Vam uspostavili američki sistem bezbednosti su očigledno želeli da nestanete.

Nedavno su Amerikanci objavili da „srpski naučnici u SAD znaju rešenje

za globalno otopljavanje na ovoj planeti“. Zašto ste prećutali tu naučnu laž tih

naučnih prevaranata, koji su pod tim podrazumevali da mogu da upravlaju mojim

apsolutnim, visokofrekfentnim umom misleći da time što svoje reči izgovaraju u

mojoj glavi mogu da upravljaju Kosmosom? Da li mislite da su normalni ljudi koji

misle da mogu da upravljaju mojim umom i ako znaju da u auri nosim kosmički

znak Isusa Hrista? Ne zaboravite da je i Jozef Mengele bio naučnik, a ovi njegovi

sledbenici su ga prevazišli u monstruoznosti, pa je zato suviše opasno da se takvi

ljudi bave naukom i da budu na slobodi.Mentalne zločine koje su na meni vršili

su bez presedana u svetskoj istoriji i teško ih je rečima opisati.

Poštovana gospodo, ljudi koji vrše kontrolu uma, istovremeno vrše i procese

mentalnog, duhovnog, emotivnog i zdravstvenog ubijanja ljudi o čemu sam

godinama obaveštavala sve nadležne institucije, uključujući i specijalno tužilaštvo.

Imajući u vidu činjenicu da je čitava nacija pod mentalnim monitoringom potpuno

je razumljivo zašto su u porastu razne „bolesti“ i devijantnosti u zemlji, ali i u svetu.

Narod se ne može sam odbraniti od destruktivnog sistema bezbednosti koji ga

napada nevidljivim, vanzemaljskim oružjima – morate ga zaštiti Vi hitnom

zabranom upotrebe tih oružja i takvog načina rada službi. Nedavno su Amerikanci

priznali postojanje tog oružja, sada je na Vama da naterate Vaše masone i službe

da priznaju da ta oružja imaju i da ih se u interesu naroda odreknete i u normalu

vratite i državu i narod.

Ako se i Vi oglušite o moje zapovesti tešku ćete grešku napraviti , zato

očekujem Vašu brzu reakciju i brz odgovor na moje zahteve!

Da li ćete mi konačno dati posao u ovoj državi ili ćete i dalje kompromitovati

državu i držati me u stanju nezaposlenosti i svakodnevno me iskorišćavati?!

 

S poštovanjem !

Ružica Mitković

gpEasy B2sq Theme by CS @True Acupuncture