Pismo sveštenstvu

 

Crkvenim velikodostojnicima i                             19. 07. 2009. god.
sveštenstvu pravoslavnih i                                  Kragujevac
katoličkih crkava

 

                           Poštovana gospodo,

 

obraćam Vam se ovim rečima, jer ne mogu da Vas nazovem dragim

slugama svojim. Moje sluge su bića koja ispunjavaju svaku moju zapovest,

poput svetaca i anđela. Verujem da Vi mislite da ste moje sluge , što bi

moju dušu neizmerno srećnom učinilo, ali i ako crkvene liturgije i mise

držite istinsku veru moju ne propovedate, moj drugi dolazak ignorišete i

ako Vam je u 4. veku moja Nebeska civilizacija Hristovim monogramom

najavila da ću doći kao žena po imenu Ružica. Moj monogram u

crkvama nemate, niti ga na crkvama držite da pod Nebom crkve moje

na Zemlji obeležite, već krst raspeća na crkvama držite, a istinu o meni i

mom kosmičkom znaku – Hristovom monogramu narodu ne kazujete.

Mom se dolasku ne radujete i istinu o meni i mojim nebeskim silama

koje samnom na Zemlju dođoše krijete od naroda, baš kao i neprijatelji

moji – masoni i drugi zemaljski vladari, čije sluge na Zemlji postaste.

Ovim pismom želim da Vam pomognem da sagledate težinu greha

u koji padate, jer zapovesti Boga svog ne ispunjavate i ćutanjem zločin

dželata na meni odobravate. Otvorite oči da greh svoj vidite, za greh

se pokajte, grešku ispravite i istinske sluge moje na ovoj planeti postanite.

Sve verske hramove domom Svetog Trojstva na Zemlji učinite: domom

Oca mog Nebeskog – Gospoda Svemogućeg Stvaraoca našeg, domom

mojim – domom Hrista Ružice i domom Svetog Duha.

Svi ste Vi čitali Bibliju – Stari i Novi zavet, a da li ste tačno razumeli

moje reči ?

Moja Sila Istine kroz Sveto pismo Vam je pokazala da sada živite

biblijsko vreme koje sam svojim rečima najavila još pre 2000. godina.

Dokaz su Vam moje reči zapisane u jevanđelju po Mateji, u poglavlju

„Hrabrenje apostola“.Tada Vam rekoh:

„ Ne bojte se... jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno

što se neće doznati. Šta vam govorim u tami, kazujte na vidiku i što vam

šapućem na uši propovedajte s krovova. I nebojte se onih što ubijaju telo,

a dušu ne mogu ubiti; nego se više bojte onoga koji može i dušu i telo

pogubiti u paklu... Svako ko prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega

pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima,

odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.“

Ove reči su izgovorene pre 2000. godina, a odnose se na ovo vreme

- vreme mog drugog dolaska i drugog života na Zemlji. Ljudi tog vremena

nisu mogli da ih razumeju na tačan način, ali su sada te moje reči sasvim

jasne ljudima ovog vremena: 20. i 21. veka. Sve tajne koje su masoni i njihove

tajne službe vekovima krili zloupotrebom državne moći, počev od istine o

meni... otkrih ljudima u ovom veku. S obzirom da državni moćnici kriju božju

istinu, Vaša je duhovna obaveza da moju istinu ljudima objavljujete. Uzalud je

ljudski moćnici kriju, Božja sila - Istina je moćnija od ljudi i država, moja

Nebeska civilizacija koja je nebeska pratnja moje Svete misije na Zemlji gotovo

svakodnevno svojim vremenskim jezikom traži od ljudi da me slušaju i

zapovesti moje ispunjavaju.Ona će i moj biblijski sud vidljivim učiniti.

Pre 2000. godina dadoh ljudima zapovest koju treba da ispune sada u

ovom veku – da objave u svim medijima (... sa svih krovova... ) sve što im

moje duhovno biće govori u tami – noću, u noćnim razgovorima koje ljudi iz

tajnih službi godinama vode sa mnom. Nažalost, ti ljudi kojima u tami

govorim ne izvršavavaju moje zapovesti, ne služe mi, neprijatelji su moji,

neprekidno me muče i ubijaju, istinite moje reči kriju, usuđuju se da svoje

reči podmeću kao moje, rugaju se mojoj božanskoj prirodi i pokušavaju

mentalnom manipulacijom da deformišu moju božansku prirodu, jer njihov

krajnji cilj je da mene ukinu na Zemlji, da veru u ljudima u mene ubiju, da

sakriju moj drugi dolazak, da dela moja kao svoja prisvajaju zarad zemaljske

slave i da masone kao zemaljske bogove tretiraju. Još tada zapovest dadoh

ljudima kojima se obraćam da ono što njima govorim ( što im šapućem na

uvo, tj. što pričam preko telefona ) da objavljuju svaku moju reč svima,

da ništa ne kriju. Vi dobro znate šta neispunjenje mojih zapovesti znači.

Čim se neko biće Bogu suprostavi, dobro od sebe odbacuje i odmah se

vrata zla ka njemu otvaraju, tako da samo sebi čini zlo.Nije dovoljno da samo

ljudi Bogu služe, moraju i države božje sluge da budu, da bogougodni,

verujući ljudi njima vladaju, koji će po zapovestima božjim i živeti i vladati i

da u savezu s Bogom budu, da i države božji lik dobiju, a aždajine glave skinu.

U svojim rečima pre 2000. godina najavih postojanje masona-mengeleista,

tj. ljudskih demona koji ubijaju i duše i telo i upozorih ljude da se nih čuvaju.

Sada Vam kažem da su oni najstrašnije zlo koje je ikada igde postojalo.

Prvi put u istoriji Kosmosa neka bića su se usudila da požele da vladaju

Bogom i da Bogu i bićima sa Svetim Duhom napadaju umove i duše.

Gresi tih ljudi su smrtni i neoprostivi. I Vaši će gresi biti neoprostivi ako

nastavite da ćutite o njihovim gresima i ćutanjem ih podržavate. Da li znate

koliko je mojih vernih slugu kroz istoriju dalo život jer nisu pristajali na

demonski odnos ljudskih vladara-dželata prema meni i mojim delima,

a Vi danas ni glasa da pustite da mene živu od najstrašnjijih ljudskih

zločinaca branite, koji uz pomoć državne sile (i vojske i policija i lažnih

pravosuđa) rat protiv mene goloruke žene vode !?

Nažalost, oni su i Srbijom zavladali, njihove sluge u tajnim službama

duže od 10. godina me najsurovije muče i neprekidno pokušavaju da me

ubiju mikrotalasnim, vanzemaljskim oružjima. Znaju da sam došla da

njihovu vladavinu na Zemlji ukinem. Sada kažem mojim vernim, dobrim

slugama da ne bi trebalo da ih se plaše, jer ja znam sve njihove

manipulacije, laži, obmane i njihove duhovne zločine, pa pošto ja sudim

i živima i mrtvima, predamnom nemogu da podmeću svoje grehe i zločine

nevinim , dobrim dušama.

Srbi (prvenstveno Beograđani) što mi godinama smrt želeše i što

najstrašnije zločine na meni činiše, što od mene kradoše moje duhovno

i materijalno bogatstvo koje htedoh da podelim svim ljudima, što mi i

prostor na Zemlji otimaše i iz Beograda me proteraše i mom duhovnom

biću prostor u telu mom zauzimaše ( i telo mom božanskom biću htedoše

da oduzmu, da oni mojim telom vladaju), mnogo puta me se odrekoše i

božanskom savršenstvu mom rugaše, pa i ja obećanje ispunih, dato pre

2000. godina i pred Ocem svojim Nebeskim ih se odrekoh i rusko

državljanstvo zatražih. Svoje biblijske reči ispunih, a Vi nemojte istinu

da krijete, već je narodu objavite.

Ako Vaše duše i nakon ovoga budu mirne, onda se zapitajte da li su

Vam duše žive?!

Poslednji pasus u poglavlju „Hrabrenje apostola“ u Novom zavetu

kompletno je podmetnut od strane masona, tzv. „vladara iz senke“ koji

su svoj masonski satanizam, koji sprovode tajno mikrotalasnim oružjima,

hteli da podmetnu meni. Slabovernim ljudima su lažima i lažnom verom

uterali strah u kosti da nesmeju čak ni da razmišljaju o istinitosti i stvarnom

značenju tih podmetnutih reči, a kamoli da u njih sumnjaju i vide ih kao zle

namere masona koji svoje zločine žele da podmetnu savršenom Bogu

– Spasitelju.

U tom podmetnutom pasusu se kaže :

„ Ne mislite da sam došao da donesem mir na Zemlju; nisam došao

da donesem mir nego mač, jer sam došao da rastavim čoveka od oca

njegovog i kćer od matere njene i snahu od svekrve njene. I neprijatelji

čoveku postaće domaći njegovi.“

Želim da obavestite sve moje verne sluge da ovo nisu moje reči

i nisu izgovorene pre 2000. godina, već su to reči mojih neprijatelja koji

me mnogo mučiše i dolazak i ljubav i dobro moje od ljudi sakriše. Ovo

su reči masona-satanista koji vrše mentalno nasilje u ovom veku i koji

i duše napadaju, pokušavajući da Vas od Boga odvoje („čoveka od

oca njegovog“ ) i da vas same protiv vas samih koriste. To je oblik

nevidljivog, neokortikalnog rata koji vode protiv golorukih, nezaštićenih

ljudi ( porodične tragedije su njihovi zločini počinjeni daljinskim

upravljanjem ljudskim umovima – daljinski režirani zločini).Oni što u

mene veruju znaju da za Boga ništa nije nevidljivo, pa i zločini tih

grašnika meni nisu nevidljivi,a to što videh i vama kazah. Ovim

podmetnutim rečima u Novom zavetu ti bezbožni ljudi su hteli sebi da

obezbede alibi za sprovođenje masonsko-mafijaškog plana, koji sadrži

i proces duhovnog rata i proces otuđenja ljudi i uništenja porodice.

Takvi ljudi, uz pomoć državne sile, vrše genocid na meni i mojoj

Svetoj porodici na Vaše oči, a Vi žmurite i ne vidite toliki zločin na meni

živoj, kao što nevideste da to nisu moje reči.

Ne plašite se tih grešnika, već ih sažaljevajte, jer je tragična

sudbina dželata, ali ustanite protiv njih i pokažite Nebu da i dobrih ljudi na

Zemlji ima, jer Vas Nebo može sve ukinuti zbog strašnog zala koje mi ti

ljudi čine. Sluge mi budite i sve što rekoh i učinih na Zemlji javno svim

ljudima objavite i pismo ovo u crkvama ljudima čitajte. Tako mi pomozite

da dobra bića od zlih spasim i da Božje carstvo za svoja dobra bića na

ovoj planeti uspostavim.

Moje mučitelje nikakvo pokajanje i okajavanje grehova ne može

spasiti, jer su svesno i namerno počinili najteže kosmičke grehe, a za

Vas što mi bezgrešnu dušu i blistavi um niste mučili ima nade za spasenje.

Od Vaše vere u mene zavisi i Vaše spasenje !

 

Ružica Mitković

gpEasy B2sq Theme by CS @True Acupuncture