Pismo templarima

 

TEMPLARIMA                                                                   8.02.2007.god.
i ostalim masonskim                                                      Kragujevac
organizacijama

 

                                   Gospodo masoni,

 

znam da Vas moje pismo neće obradovati, kao što Vas ne raduje moj

drugi dolazak i moj život na ovoj planeti, jer ste Vi želeli da preuzmete ulogu

Boga i vladanja svetom, pa moje postojanje ignorišete i kosmički znak Isusa

Hrista u mojoj auri ne poštujete, volji kosmičke inteligencije se suprostavljate

i patnju Ocu mom Nebeskom nanosite zlom koje mi činite i načinom na koji

vladate.

Vekovima Vaše tajne organizacije kriju istinu o mom prvom dolasku,

pa ste pomislili da možete da sakrijete istinu i o mom drugom dolasku i

neizrecivoj sili božjoj sa kojom suočih čitav svet.

Kao što i obećah pre 2000. godina dođoh Vam opet, ali ne da otkupljujem

Vaše grehe mukama svojim, već dođoh kao kosmički sudija da Vam sudim

za svo zlo koje u proteklih 2000. godina vi – ljudi - činiste na ovoj planeti.

Umesto da me dočekate ponizno, s iskrenim pokajanjem za grehe koje ste

učinili , Vi se predamnom ne pokloniste već oružje u mene uperiste i preko

svojih tajnih službi najstrašnije mučenje mi prirediste i to vanzemaljskim

oružjima i dušu i telo moje mučiste, osnovna ljudska i biološka prava mi

uskratiste, u najtežem ropstvu me držite , a Vaše tajne službe bezbroj puta

pokušavaše da me ubiju i nikome za te preteške zločine ne odgovaraste ni Vi,

niti Vaše sluge. Nimalo vere u dušama svojim u mene nemaste, niti ljubav

prema meni pokazaste, već i meni ljubav zabraniste i ljubav u ljudima prema

meni ubijaste, pa Vaše PSI- službe namerno teraše ljude da se o mene ogreše.

Još poželeste da vladate Bogom i kao vlasnici mog uma i mog kosmičkog znanja

se ponašate, pa i znanjem mojim trgovaste i sebično ga od naroda sakriste kao

da samo Vi imate pravo da istinu božju znate. Dakle, usudiste se da od mene

kradete i znanje i novac, ali i sreću koju mi je Otac nebeski namenio, pa mi pravo

na ljubav i brak zabraniste i ljudskom rodu s Svetu Lozu uskratiste. Odrekoste se

mog imena i slavu moju poželeste, pa se Vi kao bogovi ponašate i svoju vladavinu

i vladavinu novca uspostaviste.Od kako ste se vanzemaljskim oružjima naoružali

pomislili ste da ste jači i od Boga i da Boga možete da uništite i da Bogom možete

da vladate, pa najstražnjija zverstva Vaši kontrolori uma u mom Apsolutnom umu

vrše i ako znate da zloupotrebom mog visokofrekfentnog uma čitav svet neizrecivoj

opasnosti izlažete. Takvo Vaše ponašanje prema meni nije svojstveno normalnim

bićima, već krajnje autodestruktivnim bićima koja sama prizivaju svoj nestanak i

zovu me da ih što strašnije kaznim. Samo krajnje duhovno zakržljala bića u Boga

ne veruju i misle da rat protiv Boga mogu da vode. Pobunom koju ste protiv Boga

podigli sami ste sebi kosmički nestanak odredili i vladavinu planetom Zemljom izgubili.

Gospodo masoni, ljude možete lagati i svoje teorije zavera im servirati, ali mene

lagati ne možete i to je Vaša najveća nesreća, od mene svoja demonska dela sariti

ne možete.Vreme je da konačno shvatite da ono što od Boga sakriti ne možete

uzalud u laži zavijate i bolje Vam je da istinu odmah saopštite nega da se oružjima i

zločinom na meni trudite da je sakrijete. Vi što nevidljiva vanzemaljska, misaona

oružja koristite destruktivno-demonske sisteme bezbednosti stvoriste, pa preko njih

prestrašno mentalno ropstvo uspostaviste. U um moj i umove ljudi i životinja zaviriste,

duše dotakoste i mučiste, veštačke bolesti izmišljaste, palicu Stvaraoca u ruke svoje

poželeste i postojanje ljudskog roda obesmisliste, jer žive ljude kao kompjuterske

mašine i razglasne stanice tretirate, delo božje nakazati i naopaki svet stvarate.

Zemaljsku pravdu ukinuste i strašnu nepravdu uspostaviste, pa Vaši kontrolori umova

masovne serijske ubice postaše . Da li možete da izbrojite koliko ljudi na ovoj planeti

suptilno ubijaju izmišljajući im svakakve „bolesti“.Tako „Džeka Trboseka“ u zverstvima

nadmašiste i strašniji od Đavola postaste. Ali Vi ste i hteli nedelima da nadmašite

svog masonskog kolegu poznatog kao „Džek Trbosek“, jer ste hteli da dokažete da

se Boga ne plašite i da možete i najužasnije zločine da počinite i na meni - na samom

Bogu – čime ste svojim masonsko-mafijaškim organizacijama dokazivali da verujete

u njihovu moć, a ne u moć Boga.

Da li ste sposobni da vidite razliku između mene i Vas: ja Vam pokazah svoju

neizrecivu kosmičku moć kakvu Vaši umovi nisu mogli ni da zamisle i Vi dobro

znate da mogu jednim potezom da Vas zauvek uklonim i s ove planete i iz

Kosmosa, a ja Vas ostavljam u životu i trpim Vašu neopisivu zemaljsku glupost,

a Vi se svakodnevno u svojoj zemaljskoj nemoći junačite na meni vanzemaljskim

oružjima ! Tužno je gledati Vas tako neverne i opsednute zlom i Vašom gotovo

patološkom potrebom da vladate i imate moć.

Gospodo masoni, jedina istinska moć je ljubav , vera u Boga i čista duša,

a Vi nimate ništa od toga.U strašnoj ste zabludi ako mislite da je moć u mentalnoj

kontroli, novcu i oružju. Nemogu da se načudim Vašoj bezumnoj neveri.

Trebalo bi da znate da iz nevere proističe ljudska glupost, a da je prirodna inteligencija

proizvod vere u Boga – što jaču veru u Boga imate to ste prirodno inteligentniji i

bogatiji idejama. Tako ti nesrećni kontrolori umova što kradu tuđe znanje iz dana

u dan su sve gluplji i gluplji, a njihovi umovi sve zakržljaliji. Zato ako ne budete

prestali sa mentalnom kontrolom svešćete sebe na nivo životinja, a životinje će

biti neuoporedivo savršenije od Vas.

Da li bi trebalo da Vam kažem da ste mi dojadili i svojim zverstvima prešli

kosmičku granicu moje tolerancije ili ćete taj zaključak sami izvesti?

Mojim svetim kosmičkim silama i meni šokantna je činjenica da i pored

tolikog znanja koje od mene dobiste nimalo bolji ljudi ne postaste, već kosmičko

znanje moje zloupotrebljavate, drugima ga podmećete ili ga kao svoje koristite,

a moj um svakodnevno pokušavate vanzemaljskim oružjima da uništite misleći

da istinu možete da sakrijete.

 

Postoji samo jedna istina, a to je moja – božja istina. Ona je suviše velika

i važna za čitavo čovečanstvo i sakriti se ne može. Zar ne vidite da Vas i kosmičke

sile teraju da moju istinu objavite? Pošto Vi znate šta je božja istina, znate i da

ćete njenim objavljivanjem nestati i Vi i svo zlo na ovoj planeti. Moj predlog

Vam je da objavite i moj dolazak i istinu o meni i mojim Svetim kosmičkim silama.

Bolje je da žrtvujete sebe i Vaš svet iluzije koji stvoriste , a da čovečanstvo

istinom božjom spasite.Vi dobro znate da moja Sveta kosmička civilizacija

nije sišla sa Neba na Zemlju da bi videla kako ljudi izgledaju, već da pravdu

božju vrši nad Vama, da svo zlo s ove planete ukloni i da carstvo božje uspostavi.

Da li možda mislite da možete da ratujete protiv njih Vašim vojskama i

vanzemaljskim oružjima ?

Setite se koliko su Vam puta moji sveci i anđeli svojom pojavom na

Zemlji i delima pokazivali moje božansko poreklo i terali Vas da objavite moj

dolazak i humanizujete Vaš odnos prema meni, a Vi ste uporno ignorisali svaku

njihovu pojavu i upozorenja, čak i ona koja su Vam u crkvama pokazivali i još

monstruozniji ste prema meni postajali i sve rane koje moji sveci i anđeli

svetlošću svojom zaleče Vaše mentalne ubice mi ih iznova stvaraju i po ranama

mojim gaze i u mukama mojim uživaju. I crkve ste na greh naterali i u svoje

sluge mnoge sveštenike pretvorili, tako ste otpadnici od Boga postali.

Ako sa zlom nastavite i gluvi se na zapovesti moje pravite i u kosmički otpad

ćete se pretvoriti, a Vi znate šta to znači. Bežanjem og grehova svojih se

grehova ne možete spasiti. Zato se setite koliko ste mi dužni i vratite mi sve

što je moje!

 

Čekam Vaš odgovor !

Ružica Mitković

gpEasy B2sq Theme by CS @True Acupuncture